Intresserad av larm?

Intressen innebär inte bara intressen som är allmänt högt prioriterade såsom fotboll och träning. Intressen kan man också ha i sådana saker o ting allmänheten kanske anser är tråkigt. Men etc har jag intressen för larm, allt från huslarm till larm på bilar mm. Det är kanske pga något personlighetsdrag jag har som göra att jag känner mig säker med larm på så många ägodelar jag har som möjligt. Ett visst larm jag gillar är sydsecs som jag anser är ett av Sveriges bästa!